بیوگرافی

مهندس حسین مطلبی، دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف در دو رشته همزمان مهندسی برق(گرایش مخابرات) و ریاضی محض ، رتبه 22 کنکور ریاضی سال 89 ، رتبه 9 کنکور زبان سال 89 ، رتبه 108 کنکور هنر سال 89 ، رتبه 3 کنکور آزاد سال 89