پیامک09309920364
gama.plus.ir@gmail.com

دانلود کتاب های دوم دبیرستان رشته انسانی سال تحصیلی 95 - 94

۲۲ بهم ۱۳۹۵

دانلود کتاب های دوم دبیرستان رشته انسانی سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴

دانلود کتاب های دوم انسانی سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴

با سلام خدمت شما دوستان عزیز

میتونید کتاب ها رو از طریق لینک های زیر دانلود کنید

← دروس اختصاصی:

تاریخ ایران و جهان دوم انسانی

————————————————————————————–

جامعه شناسی دوم انسانی

————————————————————————————–

تاریخ ادبیات ایران و جهان دوم انسانی

————————————————————————————–

اقتصاد دوم انسانی

————————————————————————————–

ریاضی (آمار و مدلسازی) دوم انسانی

————————————————————————————–

← دروس عمومی:

ادبیات فارسی دوم دبیرستان

————————————————————————————–

زبان فارسی دوم دبیرستان

————————————————————————————–

عربی دوم انسانی

————————————————————————————–

دین و زندگی دوم دبیرستان

————————————————————————————–

تعلیمات ادیان الهی و اخلاق دوم دبیرستان (بخش مشترک) ویژه اقلیت های دینی

————————————————————————————–

انگلیسی دوم دبیرستان

————————————————————————————–

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

یک پاسخ ارسال کنید