پیامک09309920364
gama.plus.ir@gmail.com

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی و تشریحی کنکور سراسری انسانی داخل کشور ۹۵

۱ خرد ۱۳۹۶

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی و تشریحی کنکور سراسری انسانی داخل کشور ۹۵

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی و تشریحی کنکور سراسری انسانی داخل کشور ۹۵

دانش آموزان عزیز می توانید از طریق لینک های زیر سوالات کنکور انسانی ۹۵، پاسخ کلیدی و پاسخ تشریحی آن ها را دریافت نمایید

دانلود دفترچه عمومی

دانلود دفترچه اختصاصی 

دانلود پاسخ تشریحی سؤالات ریاضی کنکور انسانی ۹۵

کلید سؤالات عمومی ↓

کلید سؤالات اختصاصی ↓

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

1 پاسخ

یک پاسخ ارسال کنید