پیامک09309920364
gama.plus.ir@gmail.com

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور سراسری هنر داخل کشور 96

۱۴ تیر ۱۳۹۶

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور سراسری هنر داخل کشور ۹۶

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور سراسری هنر داخل کشور ۹۶

دانش آموزان عزیز میتونید از طریق لینک های زیر دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی

کنکور هنر داخل کشور سال ۹۶ رو به رایگان و در قالب پی دی اف دانلود کنید

دفترچه عمومی

دفترچه اختصاصی

کلید سؤالات عمومی ↓

کلید سؤالات اختصاصی ↓

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

یک پاسخ ارسال کنید