پیامک09309920364
gama.plus.ir@gmail.com

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور سراسری زبان خارج کشور 96

۱۷ تیر ۱۳۹۶

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور سراسری زبان خارج کشور ۹۶

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور سراسری زبان خارج کشور ۹۶

دانش آموزان عزیز می توانید به محض برگزاری کنکور سراسری

از طریق  لینک های زیر سوالات کنکور خارج از کشور زبان ۹۶،

پاسخ کلیدی و پاسخ تشریحی آن ها را دریافت نمایید

دفترچه عمومی

دفترچه اختصاصی

کلید سؤالات عمومی ↓

کلید سؤالات اختصاصی ↓

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

یک پاسخ ارسال کنید