پیامک09309920364
gama.plus.ir@gmail.com

معرفی رشته علوم آزمایشگاهی

۱۷ مرد ۱۳۹۶

معرفی رشته علوم آزمایشگاهی

رشته علوم آزمایشگاهی یکی از رشته های گروه آزمایشی علوم تجربی است. دانشگاه ها در این رشته در دو مقطع کاردانی و کارشناسی دانشجو پذیرش میکنند.

براساس دفترچه انتخاب رشته سال ۹۶،در مقطع کاردانی، پذیرش دانشجو صرفا براساس سوابق تحصیلی صورت میگیرد و تنها از بین داوطلبان مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بم(بم و توابع) و داوطلبان مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز(کلیه شهرستان های آذربایجان شرقی)صورت می پذیرد که در این دانشگاه ها به تحصیل خواهند پرداخت.

اما براساس دفترچه انتخاب رشته ۹۶،در مقطع کارشناسی بسیاری از دانشگاه های کشور در این رشته دانشجو پذیرش میکنند.

دقت کنید که نحوه گزینش دانشجو در این رشته به روش استانی صورت میگیرد؛ یعنی داوطلبان بومی هر استان،برای قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی استان خود شانس بیشتری دارند؛البته این موضوع به این معنا نیست که داوطلبان برای قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی  در دانشگاه علوم پزشکی استان های غیربومی خود، هیچ شانسی ندارند بلکه شانس داوطلبان برای قبولی در استان بومی خود بیشتر است.

مدت زمان دوره تحصیل:تعداد کل واحد های دوره کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی ۱۳۰واحد بوده که بطور معمول ۴ سال(۸ ترم) طول میکشد.

وظایف:دانش آموختگان این رشته با نمونه برداری از نمونه های بیولوژیک مثل خون،ادرار،مدفوع و… سروکار دارند و میتوانند آزمایش های تخصصی هورمون شناسی،ایمونولوژی و … را انجام دهند.

آنها همچنین میتوانند مسئول بخش های مختلف یک آزمایشگاه شوند.

ادامه تحصیل:در حال حاضر این رشته در مقطع کارشناسی ارشد وجود ندارد.دانش آموختگان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد میتوانند در گرایش های زیر ادامه تحصیل دهند:

بیوشیمی بالینی ــ خون شناسی ــ انگل شناسی ــ میکروب شناسی ــ قارچ شناسی و …

این رشته دارای طرح نیروی انسانی است و فارغ التحصیلان باید در این طرح شرکت کنند.

بازارکار:فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در محل های زیر مشغول بکار شوند:

ــ آزمایشگاه ها

ــ کارخانه های تولید وسایل و مواد آزمایشگاهی

ــ مراکز تحقیقاتی و آموزشی

ــ شرکت های پخش فراورده های بیولوژیک و آزمایشگاهی

و…

نکته بسیار مهم:دقت کنید که کسانی حق تاسیس آزمایشگاه را دارند که در یکی از رشته های پاتولوژی یا علوم آزمایشگاهی دارای مدرک دکترای حرفه ای باشند(دارندگان مدرک دکتری در هر یک از گرایش های تخصصی علوم آزمایشگاهی، اجازه تاسیس آزمایشگاه در حیطه تخصصی خود را دارند)

نویسنده:محمد نجفی؛دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

یک پاسخ ارسال کنید