پیامک09309920364
gama.plus.ir@gmail.com

رتبه های تک رقمی کنکور 96

۱۹ تیر ۱۳۹۶

رتبه های تک رقمی کنکور ۹۶

رتبه های تک رقمی کنکور ۹۶

هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد

اگه شما هم دلتون میخواد یه روزی اینطوری عکستون به عنوان نفر برتر کنکور تو صفحات مختلف دیده بشه باید خیلی تلاش کنید، . یادتون باشه همه این دوستان که تونستن موفق بشن نتیجه زحمت های خودشون رو دیدن و هیچ معجزه ای تو کار نبوده

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال ۱۳۹۶

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۳۹۶

نفرات برتر گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۳۹۶

نفرات برتر گروه آزمایشی هنر آزمون سراسری سال ۱۳۹۶

نفرات برتر گروه آزمایشی زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۳۹۶

 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

یک پاسخ ارسال کنید