پیامک09309920364
gama.plus.ir@gmail.com

راهنمای انتخاب رشته

۷ مرد ۱۳۹۶

تفاوت رشته متمرکز و نیمه متمرکز

تفاوت رشته متمرکز و نیمه متمرکز:در آزمون سراسری، پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی دانشگاه ها به دو روش متمرکز و نیمه متمرکز انجام میشود.در این متن تفاوت رشته متمرکز و نیمه متمرکز را ذکر میکنیم.

 

روش گزینش متمرکز:روشی است که منحصرا نمرات آزمون و سوابق تحصیلی داوطلبان واجد شرایط ملاک و مبنای پذیرش قرار میگیرد

تبصره:در روش متمرکز پذیرش در بعضی از رشته ها بصورت شرایط خاص(مثل رشته های مربوط به دانشگاه های صنعتی مالک اشتر،مذاهب اسلامی،شهید مطهری،دانشگاه شاهد،غیرانتفاعی رفاه،دانشگاه علوم قضایی، علوم پزشکی بقیه ا… و …) انجام میشود.رشته های دارای شرایط خاص رشته هایی هستند که در پذیرش آنها شرایط خاصی مثل مصاحبه، معاینه،  آزمون عملی و یا علمی جداگانه ای اعمال میشود و ابتدا اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت این رشته ها اعلام میشود و معرفی شدگان در مصاحبه یا آزمون عملی شرکت میکنند و سپس اسامی پذیرفته شدگان نهایی این رشته ها،با اعمال نتایج مراحل فوق، به همراه سایر رشته های متمرکز اعلام میشود.

روش گزینش نیمه متمرکز:در این روش پذیرش،همانند رشته های دارای شرایط خاص در روش متمرکز،ابتدا اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت هریک از کد رشته های نیمه متمرکز اعلام میشود و سپس معرفی شدگان باید در مصاحبه، معاینه ،آزمون عملی یا عملی جداگانه ای شرکت کنند.

فرق کدرشته های نیمه متمرکز با کدرشته های متمرکز دارای شرایط خاص :۱-اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های متمرکز دارای شرایط خاص در مرداد یا اوایل شهریور اعلام میشود اما اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های نیمه متمرکز در مهر یا آبان اعلام میشود

۲-اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های متمرکز دارای شرایط خاص همراه با سایر رشته های متمرکز اعلام میشود اما اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های نیمه متمرکز،بعد از رشته های متمرکز و در آبان یا آذر اعلام میشود و پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز از بهمن ماه (نوبت دوم) در کلاس ها حاضر میشوند

ترتیب انتخاب رشته های متمرکز و نیمه متمرکز:با توضیحات بالا شاید برای شما این پرسش بوجود بیاید که در انتخاب رشته ابتدا باید رشته های متمرکز را انتخاب کنیم یا رشته های نیمه متمرکز؟با توجه به تفاوت رشته ی متمرکز و نیمه متمرکز که در بالا ذکر شد،در انتخاب رشته شما باید ابتدا رشته های نیمه متمرکز را بترتیب علاقمندی انتخاب کنید و سپس رشته های متمرکز (اعم از رشته های دارای شرایط خاص و یا فقط با نمره ی علمی آزمون) را به ترتیب علاقمندی انتخاب کنید.

.دستگاه ابتدا رشته های متمرکز را مورد بررسی قرار میدهد و شما در اولین کدرشته ی متمرکزی که ظرفیت خالی داشته باشد پذیرفته میشوید و در آن رشته شروع به تحصیل میکنید.در مهر یا آبان اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های نیمه متمرکز اعلام میشود.اگر نام شما در بین معرفی شدگان قرار داشت، در صورتی که کدرشته ی نیمه متمرکزی را  که در آن برای مصاحبه یا آزمون عملی دعوت شده اید به رشته ای در در آن در حال تحصیل هستید،ترجیح میدهید در مصاحبه یا آزمون عملی آن شرکت کنید؛

اما اگر به رشته ای که در آن  تحصیل میکنید نسبت به رشته ی نیمه متمرکز علاقه ی بیشتری دارید، به هیچ عنوان در مصاحبه شرکت نکنید.چون در صورتی که شما در آزمون عملی یا مصاحبه ی رشته ی نیمه متمرکز قبول شوید،قبولی شما در رشته ی متمرکز لغو میشود و باید در رشته ی نیمه متمرکز ثبت نام و شروع به تحصیل کنید

دلیل اینکه میگوییم شما باید ابتدا رشته های نیمه متمرکز را وارد کنید و سپس رشته های متمرکز این است که با توجه به فرایند بررسی انتخاب رشته ی شما،با اینکار شما در یک رشته ی متمرکز شروع به تحصیل میکنید و  پس از اعلام اسامی معرفی شدگان رشته های نیمه متمرکز ،اگر اسم شما در بین معرفی شدگان بود در صورتی که به رشته ی تحصیلی خود علاقه داشتید، در مصاحبه شرکت نمیکنید و بدون هیچ مشکلی به تحصیل در آن رشته ادامه میدهید؛اما اگر به هر دلیلی شما از رشته ی خود ناراضی بودید، این فرصت را خواهید داشت که با شرکت در مصاحبه، شانس خود را برای تحصیل در رشته ی دیگری امتحان کنید.

اما اگر در انتخاب رشته ابتدا رشته های متمرکز را وارد کنید و بعد رشته های نیمه متمرکز ،در صورت قبولی در رشته ی متمرکز دیگر رشته ی نیمه متمرکز شما مورد ارزیابی قرار نمیگیرد

نتیجه گیری:در انتخاب رشته ابتدا رشته های نیمه متمرکز(برحسب علاقه)و سپس رشته های متمرکز( اعم از دارای شرایط خاص و صرفا با نمره ی علمی آزمون )را بر حسب علاقه انتخاب کنید

نکته:هیچ محدودیتی برای انتخاب رشته های نیمه متمرکز از نظر تعداد وجود ندارد و داوطلبان میتوانند در صورت تمایل به تعداد دلخواه، کد رشته های نیمه متمرکز را انتخاب نمایند اما توجه کنید که هر داوطلب، در هر گروه یا دوره،حداکثر در دو رشته ی نیمه متمرکز با توجه به اولویت های انتخابی برای انجام مصاحبه یا معاینه یا آزمون عملی معرفی خواهد شد، یعنی سازمان سنجش در معرفی شما برای انجام آزمون عملی یا مصاحبه محدودیت دارد.بنابراین در ترتیب رشته های نیمه متمرکز هم دقت کنید.

برای مثال اگر شما ۱۰رشته ی نیمه متمرکز را انتخاب کنید،فقط در دو رشته که آنها را در اولویت بالاتری  وارد کرده اید و نمره ی علمی کافی را کسب کرده باشید برای مصاحبه و معاینه معرفی میشوید و ۸انتخاب دیگر بطور اتوماتیک توسط سازمان سنجش از فرم انتخاب رشته ی شما حذف میشود.(البته دقت کنید که  در هر دوره (روزانه، شبانه،غیرانتفاعی،پیام نورو…)در دو رشته برای مصاحبه معرفی میشوید؛ یعنی اگر رشته های نیمه متمرکز همه ی دوره ها یا چند دوره  را انتخاب کنید،برای دوره ی روزانه در دو رشته،برای دوره ی شبانه در دو رشته و …برای مصاحبه معرفی میشوید

چگونگی بررسی فرم انتخاب رشته ی شما توسط دستگاه:دستگاه انتخاب رشته ی شما را در ۳مرحله ارزیابی میکند:

مرحله ی اول:صرفا رشته های متمرکز دارای شرایط خاص بررسی میشوند ودر هر دوره در دو رشته  که اولویت بالاتری دارند و نمره ی علمی لازم را کسب کرده اید برای مصاحبه معرفی میشوید و بقیه ی رشته های متمرکز دارای شرایط خاص بطور اتوماتیک از فرم انتخاب رشته ی شما خارج میشود.حال اگر شما در مصاحبه قبول شوید آن کدرشته در فرم انتخاب رشته ی شما باقی میماند و اگر در مصاحبه رد شوید، آن کدرشته هم از فرم شما خارج میشود

مرحله ی دوم:فقط رشته های متمرکز(اعم از دارای شرایط خاص و یا صرفا با آزمون)بررسی میشوند و شما در اولین رشته ای که ظرفیت خالی داشته باشد پذیرفته میشوید و انتخاب های دیگر شما بررسی نمیشود

نتیجه:با این روش گزینش،حتی ممکن است شما در رشته ای برای مصاحبه دعوت شوید اما در رشته ای که قبل از آن انتخاب کرده اید پذیرفته شوید چون در مرحله ی اول به رشته هایی که مصاحبه ندارند توجهی نمیشود و صرفا رشته های متمرکز دارای شرایط خاص بررسی میشوند.مثلا ممکن است شما برای مصاحبه دررشته ای که آنرا در اولویت ۳۰انتخاب کرده اید دعوت شوید و در آن شرکت کنید اما بعد از اعلام نتایج در اولویت ۲۰که مصاحبه نداشته است، پذیرفته شوید.

مرحله ی سوم: صرفا رشته های نیمه متمرکز ارزیابی میشوند که قبلا توضیح داده شد

البته شاید فرایند بررسی فرم انتخاب رشته ی شما دقیقا بصورت بالا نباشد و ما این مراحل را صرفا برای اینکه شما بخوبی تفاوت رشته متمرکز و نیمه متمرکز را درک کنید و تصویر درستی از نحوه ی بررسی انتخاب رشته ی خود داشته باشید،ذکر کردیم

امیدواریم توانسته باشیم به خوبی تفاوت رشته متمرکز و نیمه متمرکز را برای شما عزیزان توضیح داده باشیم

نویسنده:محمدنجفی،دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

یک پاسخ ارسال کنید