پیامک09309920364
gama.plus.ir@gmail.com

دانلود کتاب های یازدهم رشته انسانی سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶

۱۳ مرد ۱۳۹۶

دانلود کتاب های یازدهم رشته انسانی سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶

دانلود کتاب های یازدهم انسانی

با سلام خدمت همراهان و دوستان عزیز گاما پلاسی

تا به حال فایل پی دی اف کتاب های زیر به عنوان نسخه نهایی از سمت آموزش و پرورش

منتشر شده است. پی دی اف دیگر کتاب ها به محض انتشار در همین صفحه قرار داده می شود

دروس عمومی و مشترک بین رشته ها ↓

فارسی یازدهم … فارسی ۲

نگارش یازدهم … نگارش ۲

عربی یازدهم انسانی … عربی ۲

زبان انگلیسی یازدهم … vision 2

انسان و محیط زیست یازدهم

تاریخ معاصر ایران

دروس اختصاصی رشته انسانی ↓

فلسفه یازدهم

علوم و فنون ادبی یازدهم … علوم و فنون ادبی ۲

ریاضی و آمار یازدهم انسانی … ریاضی و آمار ۲

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

دانلود کتاب های یازدهم انسانی

ادبیات یازدهم ، نمونه سؤال ادبیات یازدهم ، تست ادبیات یازدهم ، پاورپوینت ادبیات یازدهم

نگارش یازدهم ، نمونه سؤال نگارش یازدهم ، تست نگارش یازدهم ، پاورپوینت نگارش یازدهم

دینی یازدهم ، نمونه سؤال دینی یازدهم ، تست دینی یازدهم ، پاورپوینت دینی یازدهم

عربی یازدهم ، نمونه سؤال عربی یازدهم ، تست عربی یازدهم ، پاورپوینت عربی یازدهم

زبان انگلیسی یازدهم ، نمونه سؤال زبان انگلیسی یازدهم ، تست زبان انگلیسی یازدهم ، پاورپوینت زبان یازدهم

منطق یازدهم ، نمونه سؤال منطق یازدهم ، تست منطق یازدهم ، پاورپوینت منطق یازدهم

فلسفه یازدهم ، نمونه سؤال فلسفه یازدهم ، تست فلسفه یازدهم ، پاورپوینت فلسفه یازدهم

ریاضی انسانی یازدهم ، نمونه سؤال ریاضی انسانی یازدهم ، تست ریاضی انسانی یازدهم ، پاورپوینت ریاضی یازدهم

تاریخ یازدهم ، نمونه سؤال تاریخ یازدهم ، تست تاریخ یازدهم ، پاورپوینت تاریخ یازدهم

آرایه ها و فنون ادبی یازدهم ، نمونه سؤال آرایه ها و فنون ادبی یازدهم ، تست آرایه ها و فنون ادبی یازدهم

تاریخ امتحانات نهایی سال یازدهم ، نمونه سؤال امتحانات نهایی سال یازدهم

یک پاسخ ارسال کنید