پیامک09309920364
gama.plus.ir@gmail.com

دانلود کتاب های یازدهم رشته تجربی سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶

۱۳ مرد ۱۳۹۶

دانلود کتاب های یازدهم رشته تجربی سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶

دانلود کتاب های یازدهم تجربی

با سلام خدمت همراهان و دوستان عزیز گاما پلاسی

تا به حال فایل پی دی اف کتاب های زیر به عنوان نسخه نهایی از سمت آموزش و پرورش

منتشر شده است. پی دی اف دیگر کتاب ها به محض انتشار در همین صفحه قرار داده می شود

دروس عمومی و مشترک بین رشته ها ↓

فارسی یازدهم … فارسی ۲

نگارش یازدهم … نگارش ۲

عربی یازدهم … عربی ۲

زبان انگلیسی یازدهم … vision 2

انسان و محیط زیست یازدهم

تاریخ معاصر ایران

دروس اختصاصی رشته تجربی ↓

زیست شناسی یازدهم … زیست ۲

ریاضی یازدهم تجربی … ریاضی ۲

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

دانلود کتاب های یازدهم تجربی

ادبیات یازدهم ، نمونه سؤال ادبیات یازدهم ، تست ادبیات یازدهم ، پاورپوینت ادبیات یازدهم

نگارش یازدهم ، نمونه سؤال نگارش یازدهم ، تست نگارش یازدهم ، پاورپوینت نگارش یازدهم

دینی یازدهم ، نمونه سؤال دینی یازدهم ، تست دینی یازدهم ، پاورپوینت دینی یازدهم

عربی یازدهم ، نمونه سؤال عربی یازدهم ، تست عربی یازدهم ، پاورپوینت عربی یازدهم

زبان انگلیسی یازدهم ، نمونه سؤال زبان انگلیسی یازدهم ، تست زبان انگلیسی یازدهم ، پاورپوینت زبان یازدهم

زمین شناسی یازدهم ، نمونه سؤال زمین شناسی یازدهم ، تست زمین شناسی یازدهم ، پاورپوینت زمین شناسی یازدهم

زیست شناسی یازدهم ، نمونه سؤال زیست شناسی یازدهم ، تست زیست شناسی یازدهم ، پاورپوینت زیست شناسی یازدهم

شیمی یازدهم ، نمونه سؤال شیمی یازدهم ، تست شیمی یازدهم ، پاورپوینت شیمی یازدهم

تاریخ امتحانات نهایی سال یازدهم ، نمونه سؤال امتحانات نهایی سال یازدهم

یک پاسخ ارسال کنید